พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต

พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต (อังกฤษ: elongated triangular pyramid) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการต่อฐานทรงสี่หน้าปรกติ (regular tetrahedron) ด้านหนึ่งด้วยปริซึมสามเหลี่ยม (triangular prism) ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 หน้า รวม 7 หน้า รูปทรงนี้มี 7 จุดยอด 12 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 7 (Johnson solid: J7)

พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้