ไซมอน ค็อกซ์ (นักฟุตบอลเกิดปี พ.ศ. 2530) - ภาษาอื่น ๆ