หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 – ภาษาอื่น ๆ