ริชาร์ด เนวิลล์ เอิร์ลที่ 5 แห่งซอลส์บรี – ภาษาอื่น ๆ