ประเทศเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948 - ภาษาอื่น ๆ