นัมเบอร์วันส์ (อัลบั้มเดสทินีส์ไชลด์) - ภาษาอื่น ๆ