อัลบั้มเพลงฮิต

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อัลบั้มเพลงฮิต เป็นอัลบั้มที่รวมเพลงที่ประสบความสำเร็จของศิลปินหนึ่งๆหรือหลายศิลปินไว้ในอัลบั้มเดียวกัน ศิลปินบางคนมีหลายอัลบั้มเพลงฮิต อาทิควีน เป็นต้น บ้างนิยมเป็นอัลบั้มรวมเพลงหลังการแยกวง หรือนักร้องเปลี่ยนอาชีพอื่น