อัลบั้มเพลงฮิต เป็นอัลบั้มที่รวมเพลงที่ประสบความสำเร็จของศิลปินหนึ่ง ๆ หรือหลายศิลปินไว้ในอัลบั้มเดียวกัน ศิลปินบางคนมีหลายอัลบั้มเพลงฮิต เช่น ควีน เป็นต้น บ้างนิยมเป็นอัลบั้มรวมเพลงหลังการแยกวง หรือนักร้องเปลี่ยนอาชีพอื่น