จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2 – ภาษาอื่น ๆ