ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าฟ้ากุณฑล"

เพิ่มขึ้น 73 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|2= 2. [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
|3= 3. [[เจ้าฟ้าสังวาลย์]]
|4= 4. (= 28.) [[สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี]]
|5= 5. (= 29.) สมเด็จพระพันวัสสา
|6= 6. พระองค์เจ้าแก้ว
|7= 7. เจ้าฟ้าเทพ
|25= 25. (= 17.) ท้าวศรีสัจจา (เปรม)
|28= 28. (= 4.) [[สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี]]
|29= 29. (= 5.) สมเด็จพระพันวัสสา
}}
</center>