ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เต สเลอวิม โรมือนีเอ"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เตสเลอวิม รอมือนีเย!
(Potapt ย้ายหน้า เต สเลอวิม โรมือนีเอ ไปยัง เตสเลอวิม รอมือนีเอ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เตสเลอวิม รอมือนีเย!)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง PAWS [2.1]
 
#เปลี่ยนทาง [[เตสเลอวิม รอมือนีเอนีเย!]]
160,682

การแก้ไข