ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเนปาล"

เพิ่มขึ้น 167 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การจัดจำแนก ==
 
ภาษาเนปาล ตั้งแต่แรกเรียกว่า ''ขสภาษา'' (खस भाषा) หมายถึงภาษาของ ''ชาวขัส'' เป็นภาษาใน[[ภาษากลุ่มปาหารี]]ที่อยู่ทางตะวันออกสุด ซึ่งเป็นกลุ่มของภาษาที่มีความสัมพันธ์กันภาษาที่พูดทั่วทั้งระดับต่ำของ[[เทือกเขาหิมาลัย]]ระหว่างเนปาลตะวันออกไปถึง[[รัฐอุตตรจัลประเทศ]]และ[[รัฐหิมาจัลประเทศ]]ของอินเดีย ภาษาเนปาลพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับ[[ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า]]จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ[[ภาษาเนวารี]] และแสดงถึงอิทธิพลของตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าที่มีต่อภาษานี้
 
ภาษาเนปาลมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ[[ภาษาฮินดี]] แต่เป็นภาษาที่มีความอนุรักษนิยมมากกว่า เนื่องจากยืมคำจาก[[ภาษาเปอร์เซีย]] และภาษาอังกฤษน้อยกว่า และใช้คำที่มาจาก[[ภาษาสันสกฤต]]มากกว่า ในปัจจุบัน ภาษาเนปาลเขียนโดยใช้อักษร[[เทวนาครี]] (Devanagari script) ส่วน[[ภูชิโมล]] (Bhujimol) เป็นอักษรโบราณพื้นเมืองของเนปาล
131,110

การแก้ไข