ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศมองโกเลีย"

ปรับปรุงบางส่วน
(ย้อนการแก้ไขที่ 9721568 สร้างโดย PormyLEO Studio (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ปรับปรุงบางส่วน)
| leader_title1 = [[ประธานาธิบดีมองโกเลีย|ประธานาธิบดี]]
| leader_title2 = [[นายกรัฐมนตรีมองโกเลีย|นายกรัฐมนตรี]]
| leader_name1 = [[คัลท์มากีงอุคนากีง บัททุลกาคือเรลซึค]]
| leader_name2 = [[Luvsannamsrain Oyun-Erdene]]
| area_rank = 18
== การเมืองการปกครอง ==
=== ฝ่ายบริหาร ===
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้เสนอชื่อคณะรัฐมนตรี (หลังจากได้ปรึกษากับประธานาธิบดีแล้ว) และรัฐสภา (the State Grate Hural) เป็นผู้รับรองรายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และได้รับเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนเสียง (Popular Vote) วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นวาระที่ 2 การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2013 ตามด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยทั่วไปผู้นำพรรคเสียงข้างมากหรือผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากจะได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "http://www.apecthai.org/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81ข้อมูลรายประเทศทั่วโลก/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2เอเซีย/589-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2มองโกเลีย.html"</ref>
 
=== นิติบัญญัติ ===
 
=== ฝ่ายตุลาการ ===
ศาลสูงสุดคือ ศาลฎีกา (Supreme Court)<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "http://www.apecthai.org/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81ข้อมูลรายประเทศทั่วโลก/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2เอเซีย/589-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2มองโกเลีย.html"</ref>
 
=== การแบ่งเขตการปกครอง ===
* [https://web.archive.org/web/20070310153408/http://www.geocities.com/ulsuud Flags and arms of the aymags of Mongolia]
 
{{หัวข้อเกี่ยวกับมองโกเลีย}}
{{เอเชีย}}
 
23,816

การแก้ไข