ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เพิ่มรายการยาว
|พระอิสริยยศ = พระวิไชยราชา[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]]
|พระบิดา = เจ้าแสนเสมอใจ
|พระมารดา = เจ้าพิม
|ชายา = เจ้าคำใย้ แสนศิริพันธุ์<br> เจ้าคำป้อ แสนศิริพันธุ์
|หม่อม =
|พระโอรส/ธิดา =[[เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์]] <br> เจ้าสุคันธา ไชยประวัติ6 คน
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์เทพวงศ์]]
}}
'''พระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์)''' หรือ เจ้าหนานขัติ พระวิไชยราชาแห่ง[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] อดีตเสนาคลัง[[จังหวัดแพร่]] เป็นโอรสในเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง|เจ้าหลวงเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 19 และเป็นต้นสกุล ''แสนศิริพันธุ์''
 
==พระประวัติ==
พระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์) หรือ เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์ เป็นโอรสในเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง|เจ้าหลวงเทพวงศ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 19 กับแม่เจ้าพิม มีน้องชาย 1 คน คือเจ้าเทพวงศ์ ผาทอง (ต้นสกุล ''ผาทอง'') เจ้าหนานขัติ ดำรงตำแหน่งเป็น ''พระวิไชยราชา'' พระวิไชยราชา[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] และเสนาฝ่ายคลัง ในสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย ถือศักดินา 1,000 ไร่<ref>ภูเดช แสนสา. ศักดินาเจ้านายประเทศราชสมัยราชวงศ์ทิพจักร</ref> เจ้าหนานขัติ เสกสมรสกับเจ้าคำป้อ ธิดาพระญาประเสริฐชนะสงครามราชภักดี เชื้อพระวงศ์[[เจ้านายฝ่ายเหนือ]] มีบุตร-ธิดาเท่าที่ปรากฏได้แก่[[เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตสมาชิก[[ขบวนการเสรีไทย]]<ref>[http://www.wichairacha.com/คุ้มโบราณ คุ้มวิชัยราชา]</ref> และเจ้าสุคันธา ไชยประวัติ มารดาคุณหญิง[[บัวเขียว รังคสิริ]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่]]
 
==บุตร-ธิดา==
เจ้าพระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์) มีชายา 2 คน คือ
*เจ้าคำใย้ แสนศิริพันธุ์ มีบุตร-ธิดา 4 คน คือ
#เจ้าน้อยทอง สมรสกับเจ้าจันจิรา มหายศปัญญา (ธิดาพระเมืองชัย(เจ้าน้อยชัยลังกา) กับเจ้าคำป้อ มหายศปัญญา) และเจ้าพา มหายศปัญญา (ธิดาเจ้าหนานชื่น มหายศปัญญา) มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ
##เจ้าอุ๊ แสนศิริพันธุ์
##เจ้าอินป๋อน แสนศิริพันธุ์
#เจ้าน้อยนุต แสนศิริพันธุ์ สมรสกับนางบัวผัน แสนศิริพันธุ์ ไม่มีบุตร
#เจ้าน้อยคำแสน สมรสกับเจ้าบัวจีน อุตรพงศ์ (ธิดาขุนสมรังษี (เจ้าน้อยสม อุตรพงศ์) กับเจ้าสุกันทา อุตรพงศ์) และนางนุ่น แสนศิริพันธุ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ
##นางคำแฮ อุตรพงศ์ (แสนศิริพันธุ์)
##นางศรีรัตนา คล่องตรวจโรค
#เจ้าคำปัน แสนศิริพันธุ์
*เจ้าคำป้อ แสนศิริพันธุ์ (ธิดาพระญาประเสริฐชนะสงครามราชภักดี) เชื้อพระวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือ มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ
#เจ้าสุคันธา ไชยประวัติ สมรสกับรองอำมาตย์ตรีเผือก (เจ้าเผือก ไชยประวัติ) มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ
##คุณหญิง[[บัวเขียว รังคสิริ]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่]]
##นางสาวจันทร์ฟอง ไชยประวัติ
##นางจันทรา คนบุญ
#[[เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดแพร่]] และอดีตสมาชิก[[ขบวนการเสรีไทย]]<ref>[http://www.wichairacha.com/คุ้มโบราณ คุ้มวิชัยราชา]</ref> สมรสกับเจ้าน้อย บุตรรัตน์ (ธิดาเจ้าน้อยจุ๋งแก้ว กับแม่นายมา บุตรรัตน์) มีบุตรชาย 1 คน คือ
##เจ้าสุนทร แสนศิริพันธุ์
 
==การทำงาน==
812

การแก้ไข