ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุญแจประจำหลัก"

ย้อนการแก้ไขที่ 9473297 สร้างโดย 49.228.26.5 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 9473297 สร้างโดย 49.228.26.5 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ประเภทของกุญแจประจำหลัก ==
กุญแจประจำหลักในการบันทึกดนตรีสมัยใหม่มีใช้อยู่เพียง 3 ชนิดคือ กุญแจซอล กุญแจโด และกุญแจฟา ซึ่งกุญแจแต่ละชนิกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกดชนิดจะอ้างถึงเสียงซอล โด และฟา ตามลำดับ ตามตำแหน่งที่กุญแจนั้นได้ไปคาบเกี่ยวไว้บนบรรทัด เส้นและช่องอื่นๆ ก็จะสัมพันธ์กับโน้ตบนเส้นนั้น
 
{| class="wikitable"
166,066

การแก้ไข