ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
| org/group =
| logo = Medicine Prince of Songkla University logoPSU.jpgpng
| logo_size = 150250
| image =
| image_size = 270
1,862

การแก้ไข