ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาอังกฤษ–สยาม พ.ศ. 2452"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือ[[ไทรบุรี]] [[กลันตัน]] [[ตรังกานู]] และ[[ปะลิส]]รวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษ
* หนี้สินต่าง ๆ ที่รัฐมลายูเหล่านั้นมีต่อรัฐบาลสยาม อังกฤษจะชดใช้ให้
* [[สิทธิสภาพนอกอาณาเขต]]ของอังกฤษในแผ่นดินสยามเป็นอันยกเลิกไป
* อังกฤษรับรองซึ่งอธิปไตยของสยามเหนือปาตานี
* อังกฤษให้เงินกู้ให้แก่สยามจำนวน 4.63 ล้านปอนด์เพื่อสร้าง[[ทางรถไฟสายใต้]]
174

การแก้ไข