กล่องผู้ใช้แก้ไข

บาเบลแก้ไข

thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
cmnผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่
這個用戶的母語官話
这个用户的母语官话
en-5ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
This user can contribute with a professional level of English.
sou-5 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ชำชาญ

ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายได้ดีย๊างแหรง

lo-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาวได้ในระดับกลาง
ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ສາມາດໃຊ້ ພາສາລາວໃດ້ໃນລະດັບກາງ
nan-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาหมิ่นใต้ได้ในระดับพื้นฐาน
此個用者讀寫閩南話的能力是初級。
de-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเยอรมัน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse.
ja-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
この利用者は日本語がわかりません(または理解するのがかなり困難です)。

เรื่องส่วนตัวแก้ไข

  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
 ผู้ใช้ คนนี้แซ่อึ้ง
 ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+8
Mac OS Xผู้ใช้คนนี้ใช้คอมพิวเตอร์แมคอินทอช ระบบ แมคโอเอสเท็น
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ วินโดวส์ 10
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ กูเกิล โครม
 ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
 ผู้ใช้คนนี้เป็น สมาชิก ของ ยูทูบ.
 ผู้ใช้คนนี้บ้าเรือ
 ผู้ใช้คนนี้ชอบเล่นไฟ
  ผู้ใช้คนนี้เล่นเปียโน
  ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
นศท.ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาคริสต์
 ผู้ใช้คนนี้กินจุ
 ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย

สิ่งที่อยู่ในหัวแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เกรียน และพร้อมที่จะเกรียน ถ้าโดนเกรียนใส่ก่อน
 ผู้ใช้คนนี้รักนารีโฉมสคราญทั่วแดนดิน และพร้อมยอมพลีกายใจชีวิตเพื่อสาวงาม(มั้ง)
  ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
  ผู้ใช้คนนี้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่นับถือศาสนาผู้มีการศึกษาและเหล่าผู้ดีจอมปลอม

ดิวอี้แก้ไข

005 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และข้อมูล
010 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
บรรณานุกรม แคตตาล็อก
100 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญา
150 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
190 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
230 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
280 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
นิกายต่างๆ ในศาสนาคริสต์
320 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์
370 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
410 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาศาสตร์
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
620 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
630 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เกษตรศาสตร์
640 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
670 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
โรงงานอุตสาหกรรม
720 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถาปัตยกรรม
730 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประติมากรรม
740 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
760 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
770 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
782 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
787 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
890 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาอื่นๆ
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
910 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว