ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
* ศาสตราจารย์ ดร.[[ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ]] อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ดร.[[สมเกียรติ อ่อนวิมล]] นักวิชาการสื่อสารมวลชน อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
* [[ภูมิปัญญา ภูมิเรือง]]​ ได้รับรางวัล La inteligente de dilution effect สาขา เศรษฐศาสตร์ มหภาค
* [[พรชัย รุจิประภา]] อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน
* [[หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี]] นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผู้ร่วมก่อตั้งสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* วิกรม ศรีประทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)
* ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.[[ณัฐ ภมรประวัติ]] นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2536 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
* ศ.นพ.[[อารี วัลยะเสวี]]​ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2537 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
* ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์[[นิกร ดุสิตสิน]]​
* รองศาสตราจารย์ ดร.[[ชัยชาญ วงศ์สามัญ ]]​
* [[ธนภัทร ประเสริฐรัตน์ ]]​
* [[ไกรศรี นิมมานเหมินท์]]
* [[ระลึก หลีกภัย]]
* ศ.สพ.ญ.ดร.[[ชลลดา บูรณกาล ]]​
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.[[ต้นข้าว ปาณินท์]]​
* [[พิมล ศรีวิกรม์]]
* [[พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
1,596

การแก้ไข