ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันดาร์เซอรีเบอกาวัน"

ภควาน แปลว่า พระเป็นเจ้า, พระผู้มีพระภาคเจ้า
(มีอ้างอิงแล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ภควาน แปลว่า พระเป็นเจ้า, พระผู้มีพระภาคเจ้า)
นอกจากมัสยิดโอมาร์ อาลี ไชฟัดดินแล้ว กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันยังเป็นที่ตั้ง[[พิพิธภัณฑ์]]ที่น่าสนใจหลายแห่งของบรูไน อาทิ พิพิธภัณฑ์บรูไน กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู ซึ่งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำอย่างที่กัมปงเอเยอร์ นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล อีมาน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมหลังจากเดือน[[เราะมะฎอน]]หรือหลัง[[พิธีถือศีลอด]]
 
ส่วนแรกของชื่อ ''Bandar'' มาจาก[[ภาษาเปอร์เซีย]] بندر แปลว่า "ท่าเรือ" หรือ "ที่หลบภัย" ส่วนที่สองของชื่อคือ ''Seri Begawan'' มาจากคำว่า "ศฺรีภควนฺศฺรีภควาน" (ไทย:भगवान् ศรีภควา/สิริภควา) (''śrī bhagavanbhagavān'') ใน[[ภาษาสันสกฤต]]หมายถึง ''พระศิริสิริแห่งพระเจ้าพระเป็นเจ้า'' จึงมีความหมายรวมกันว่า ''เมืองท่าอันเป็นศรีแห่งพระเจ้า''
 
== ประวัติศาสตร์ ==