ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8577956 โดย GeonuchBot: ไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.
(จัดเรียงเนื้อหา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8577956 โดย GeonuchBot: ไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
เป็นหนึ่งใน[[มรรค]] 8 หรือ มรรคมีองค์แปด
 
เมื่อมีสัมมาวาจาที่ดี ย่อมบังเกิดเกิดความสุขขึ้นในจิตใจ เป็นพลังด้านบวก ทำให้ มีคนรัก ขจัดศัตรู ไม่สร้างคู่อาฆาต และ เป็นที่รักของ มนุษย์ และ อนุษย์ พูดคนก็อยากพูดคุยเสวนา ด้วยมีพลังแห่งแรงดึงดูด คือมีวาจาดี เป็นการสร้างเสน่ห์ ที่ผู้ใดก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ถึงพลานุภาพนี้ คนโบราณจึงกล่าวว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท คำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ พูดดีเป็นศรีแก่ปาก คือ พูดดีแล้วเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และพูดฟัง ก็มีจิตภิรมย์ ในคำพูดที่ดี น่าฟัง ไพเราะ และก่อให้เกิดประโยชน์
 
==หลักธรรมเกี่ยวกับสัมมาวาจา ==
*ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก
11,134

การแก้ไข