ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหประชาชาติ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ภารกิจขององค์กรในการรักษาสันติภาพของโลกนั้นมีความซับซ้อนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาโดย[[สงครามเย็น]]ระหว่าง[[สหรัฐอเมริกา]]และ[[สหภาพโซเวียต]]และประเทศพันธมิตรของพวกเขา ภารกิจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย[[ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร]]ที่ปราศจากอาวุธและกองกำลังทหารที่ติดอาวุธเบา โดยมีบทบาทหลักในการตรวจสอบ การรายงานและการสร้างความเชื่อมั่น<ref>{{cite web|url=https://peacekeeping.un.org/en/our-history|title=UN Early years of the Cold War|website=peacekeeping.un.org|access-date=22 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132154/https://peacekeeping.un.org/en/our-history|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> การเป็นสมาชิกยูเอ็นได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลังการแยกตัวออกจากการเป็นอาณานิคมอย่างกว้างขวางในช่วงปี ค.ศ. 1960 ตั้งแต่นั้นมา อดีตอาณานิคม 80 ประเทศต่างได้รับเอกราช รวมทั้ง[[ดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ|ดินแดนในภาวะทรัสตี]] 11 แห่งที่ได้รับการตรวจสอบโดย[[คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีภาวะทรัสตี]]<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/en/sections/issues-depth/decolonization/index.html|title=UN Decolonization|website=www.un.org|access-date=22 November 2018|date=2016-02-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132046/http://www.un.org/en/sections/issues-depth/decolonization/index.html|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> ในปี ค.ศ. 1970 งบประมาณของยูเอ็นสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกว่าการใช้จ่ายทางด้านการรักษาสันติภาพ ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง ยูเอ็นได้เปลี่ยนและขยายตัวการปฏิบัติการภาคสนามโดยดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากมาย<ref>{{cite web|url=https://peacekeeping.un.org/en/our-history|title=Post Cold War UN|website=peacekeeping.un.org|access-date=22 November 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181122132154/https://peacekeeping.un.org/en/our-history|archive-date=22 November 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
 
ยูเอ็นนั้นมีเสาหลัก 6 ประการ: [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|สมัชชาใหญ่]] [[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีความมั่นคง]] [[คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม]] (ECOSOC) [[คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ|คณะมนตรีภาวะทรัสตี]] [[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] และ[[สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ]] [[ระบบสหประชาชาติ|ระบบยูเอ็น]]ประกอบไปด้วย[[หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ|หน่วยงานพิเศษ]]เป็นจำนวนมากมาย เช่น [[กลุ่มธนาคารโลก]] [[องค์การอนามัยโลก]] [[โครงการอาหารโลก]] [[องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] (หรือเรียกอีกอย่างว่า ยูเนสโก) และ[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]](หรือเรียกอีกอย่างว่า ยูนิเซฟ) นอกจากนี้[[องค์การนอกภาครัฐ]]อาจจจะได้รับสถานะที่ปรึกษากับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมในงานของยูเอ็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของยูเอ็นคือ [[เลขาธิการสหประชาชาติ|เลขาธิการ]] ปัจจุบันเป็นนักการเมืองและนักการฑูตทูตชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่า [[อังตอนียู กูแตรึช]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมา 5 ปีในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 องค์การได้รับเงินสนับสนุนจากการประเมินราคาและบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก
 
ยูเอ็น มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]]จำนวนมากมาย แม้ว่าจะมีการผสมผสานการประเมินประสิทธภาพอื่นๆ นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่า องค์การนี้ที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับการพัฒนาสันติภาพและมนุษย์ ในขณะที่คนอื่นๆ ต่างเรียกว่า ไร้ประสิทธิภาพ มีความลำเอียง และทุจริต
380,773

การแก้ไข