ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังดุสิต"

ย้อนการแก้ไขที่ 9026093 สร้างโดย 2001:44C8:414A:561D:1:2:D3E0:FC61 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9026093 สร้างโดย 2001:44C8:414A:561D:1:2:D3E0:FC61 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระราชวังสวนดุสิตว่า "พระราชวังดุสิต" <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/113.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ขนานนามประตูพระราชวังสวนดุสิต], เล่ม 33, ตอน 0ก, 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2459, หน้า 113</ref> และโปรดให้สร้าง[[สวนจิตรลดา]]ในบริเวณระหว่างพระราชวังดุสิตกับ[[วังพญาไท]] เพื่อเป็นที่เสด็จประพาสและประทับแรม และสร้างพระตำหนักขึ้นหลังหนึ่ง พระราชทานนามว่า [[พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน]] ซึ่งในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้ผนวกสวนจิตรลดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/4.PDF ประกาศสวนจิตรลดา], เล่ม 42, ตอน 0ก, 5 เมษายน พ.ศ. 2468, หน้า 4 </ref>
 
พระราชวังดุสิตได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเป็นที่ทำการของรัฐบาล ยังคงเหลือเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นเขตพระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพุทรบดีบดินทรเทพยวรางกูรฯนารีนุชพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณ[[พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน]]
 
พระบรมราชินีนาถ บริเวณ[[พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน]]
 
== สถานที่ภายในพระราชวังดุสิต ==
163,599

การแก้ไข