ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินทร์สม ไชยซาววงศ์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
อินทร์สม ไชยซาววงศ์ เป็นชาว[[อำเภอสันกำแพง]] จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรของนายน้อย ไชยซาววงศ์ กับนางศรีวรรณ ไชยซาววงศ์ จบชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย]] และเข้าเรียนต่อที่[[วิทยาลัยครูเชียงใหม่]] จนเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2493 จนได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดลวงเหนือ แล้วลาออกจากราชการ มาประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ เจ้าของกิจการทิพยเนตรรามา (โรงภาพยนตร์ทิพยเนตร) จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าทิพยเนตร<ref name="นักการเมือง" /><ref>http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1652</ref>
 
อินทร์สม เริ่มเล่นการเมืองจากการชักชวนของกำนันผู้ใหญ่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่[[อำเภอดอยสะเก็ด]] โดยการลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2516 หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ และลงสมัครใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง <ref name="นักการเมือง" />
 
ต่อมาอินทร์สม ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2518 แทน [[ทองดี อิสราชีวิน]] ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสียชีวิต<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/095/1.PDF พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘]</ref> และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก<ref name="นักการเมือง" />