ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| deaths =
}}
'''มะเร็งท่อน้ำดี''' หรือ '''โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา''' ({{lang-en|cholangiocarcinoma}}) เป็น[[มะเร็ง]]ชนิดหนึ่งที่เกิดกับ[[ท่อน้ำดี]]ซึ่งเป็นอวัยวะที่นำ อาการของโรค เช่น [[น้ำดีปวดท้อง]]จาก [[ตับดีซ่าน]]มายัง [[ลำไส้เล็กน้ำหนักลด]] มะเร็งอื่นๆ[[คัน]]ทั่วร่าง และไข้ นอกจากนี้ อาจพบว่าอุจจาระสีจางและปัสสาวะสีเข้ม มะเร็งในทางเดินท่อน้ำดีมีอื่น เช่น [[มะเร็งตับอ่อน]] [[มะเร็งถุงน้ำดี]] มะเร็งของ[[กระเปาะของวาเตอร์]]เป็นต้น มะเร็งท่อน้ำดีถือเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างพบน้อยโดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ 1-2 รายต่อ 100,000 คนในโลกตะวันตก<ref name="Landis">{{cite journal |author=Landis S, Murray T, Bolden S, Wingo P |title=Cancer statistics, 1998 |journal=CA Cancer J Clin |volume=48 |issue=1 |pages=6–29 |year= 1998|pmid=9449931 |doi=10.3322/canjclin.48.1.6}}</ref> แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก<ref name = Vatanasapt.V>{{cite journal | year = 2002
| title = Cancer control in Thailand
| journal = Japanese journal of clinical oncology