ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mopza/กระบะทราย5/สมาคมชมดาว"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์ | show_name = สมาคมชมดาว | en_name = Samakom C...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์ | show_name = สมาคมชมดาว | en_name = Samakom C...)
 
(ไม่แตกต่าง)