ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุรักษนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
 
'''อนุรักษนิยม''' หรือ '''คติอนุรักษ์''' ({{lang-en|conservatism}}), โดยทั่วไปหมายถึง[[ปรัชญา]]ทาง[[การเมือง]]ที่ส่งเสริมสถาบันทางสังคมที่มีมาแต่เดิมในบริบท[[วัฒนธรรม]]และ[[อารยธรรม]] แก่นศูนย์กลางของอนุรักษนิยมประกอบด้วย[[ประเพณี]] สังคมสิ่งมีชีวิต (organic society) [[ลำดับชั้น]] [[อำนาจ]]และ[[กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน]]{{sfn|Heywood|2012|p=68}} นักอนุรักษนิยมมุ่งธำรงสถาบันอย่าง[[ศาสนา]] [[ระบบรัฐสภา|การปกครองแบบรัฐสภา]] กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน{{sfn|Heywood|2012|p=68}} โดยมีเป้าหมายที่เน้นเสถียรภาพและการดำเนินไปของสังคม สำหรับคำว่า พวกปฏิกิริยา (reactionary) หมายความถึง อนุรักษนิยมที่คัดค้านลัทธิ[[นวยุคนิยม|สมัยใหม่นิยม]]และมุ่งหวนกลับสู่ "วิถีทางเก่า ๆ"<ref>McLean, Iain; McMillan, Alistair (2009). "Conservatism". ''Concise Oxford Dictionary of Politics'' (3rd ed.). Oxford University Press. "Sometimes [conservatism] has been outright opposition, based on an existing model of society that is considered right for all time. It can take a 'reactionary' form, harking back to, and attempting to reconstruct, forms of society which existed in an earlier period". {{ISBN|978-0-19-920516-5}}.</ref><ref name="brit">{{cite encyclopedia|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/133435/conservatism|title=Conservatism (political philosophy)|encyclopedia=Britannica.com|accessdate=1 November 2009}}</ref>
 
แนวอนุรักษนิยมทางการเมืองสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นในปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 18]] ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]และ[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง<ref>"conservatism", Encyclopædia Britannica 2001</ref><ref>"[http://www.bartleby.com/65/co/conservatsm.html conservatism]", The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition</ref> [[พรรคการเมือง]]ที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมจัดเป็น[[พรรคอนุรักษนิยม]]