ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

*[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สพฐ]
 
{{โรงเรียนสพม.19}}
{{สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู)}}
{{สถานศึกษาในจังหวัดเลย}}
{{รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดเลย]]
{{[[หมวดหมู่:โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู)}}19]]
32,770

การแก้ไข