ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==พระประวัติ==
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี เป็นโอรสเจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัตติยะ) กับแม่เจ้าพิมพา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ได้แก่
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี เป็นโอรสเจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัตติยะ) กับแม่เจ้าพิมพา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน เสกสมรสกับ '''เจ้าหญิงเวียงชื่น เทพวงศ์''' ราชธิดา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] <ref>[[จังหวัดแพร่]] .รายนามเจ้านายในสมัยขึ้นกรุงเทพ</ref> หากไม่มีเหตุจลาจลพระยาราชวงศ์บุญศรีคือเจ้าหลวงนครแพร่องค์ถัดไป เนื่องจากขณะนั้นเจ้าอุปราช (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช)ราชบุตรเขยใหญ่ ทำหน้าที่เป็นข้าหลวงเมืองเถิน และยังไม่ได้รับรองโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก[[กรุงเทพฯ]] ยังเป็นว่าที่เจ้าอุปราชหอหน้าและมีภริยาใหม่ ส่วน[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์|เจ้าอินทร์แปลง]]โอรสเพียงองค์เดียวใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] กับ[[แม่เจ้าบัวไหล]]อายุยังน้อย และยังไม่มีตำแหน่งใด พระยาราชวงศ์จึงเป็นผู้บริหารบ้านเมืองร่วมกับเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาโดยตลอด เจ้าน้อยบุญศรีได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "พระยาราชบุตร" และเลื่อนขึ้นเป็น"พระยาราชวงศ์" ในรัชสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]<ref>ชัยวุฒิ ไชยชนะ .คดีประวัติศาสตร์</ref>
 
1.พระยาราชวงศ์ (เจ้าน้อยบุญศรี บุตรรัตน์)
 
2.เจ้าหนาอินต๊ะ บุตรรัตน์ สมรสกับแม่เจ้านกแก้ว
 
3.เจ้าน้อยจุ๋งแก้ว บุตรรัตน์ สมรสกับแม่นายมา
 
4.แม่เจ้าเฮือนแก้ว วังซ้าย
 
5.เจ้าน้อยแก้วเมืองมา สระแสง เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดสถานหรือวัดสวรรคนิเวศในปัจจุบัน
 
6.แม่เจ้าเปี้ย แนวณรงค์
 
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) หรือ เจ้าน้อยบุญศรี เป็นโอรสเจ้าราชบุตร (เจ้าหนานขัตติยะ) กับแม่เจ้าพิมพา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน เสกสมรสกับ '''เจ้าหญิงเวียงชื่น เทพวงศ์''' ราชธิดา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] <ref>[[จังหวัดแพร่]] .รายนามเจ้านายในสมัยขึ้นกรุงเทพ</ref> หากไม่มีเหตุจลาจลพระยาราชวงศ์บุญศรีคือเจ้าหลวงนครแพร่องค์ถัดไป เนื่องจากขณะนั้นเจ้าอุปราช (เจ้าน้อยเสาร์ วราราช)ราชบุตรเขยใหญ่ ทำหน้าที่เป็นข้าหลวงเมืองเถิน และยังไม่ได้รับรองโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก[[กรุงเทพฯ]] ยังเป็นว่าที่เจ้าอุปราชหอหน้าและมีภริยาใหม่ ส่วน[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์|เจ้าอินทร์แปลง]]โอรสเพียงองค์เดียวใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] กับ[[แม่เจ้าบัวไหล]]อายุยังน้อย และยังไม่มีตำแหน่งใด พระยาราชวงศ์จึงเป็นผู้บริหารบ้านเมืองร่วมกับเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาโดยตลอด เจ้าน้อยบุญศรีได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "พระยาราชบุตร" และเลื่อนขึ้นเป็น"พระยาราชวงศ์" ในปีพ.ศ. 2440 รัชสมัย[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]<ref>ชัยวุฒิ ไชยชนะ .คดีประวัติศาสตร์</ref>
 
พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) พิราลัย เมื่อปี พ.ศ. 2445 จากการทำ[[อัตวินิบาตกรรม]]โดยดื่มยาพิษพร้อมกับชายาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ ณ คุ้มเจ้าราชวงศ์
805

การแก้ไข