ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ขาดอ้างอิง}}
'''รายชื่อตลาดหลักทรัพย์''' เป็นรายชื่อของ[[ตลาดหลักทรัพย์]]ทั่วโลก โดยตลาดหลักทรัพย์เป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังมี[[ตลาดอนุพันธ์]]และ[[ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า]]อีกด้วย{{TOCright}}
{{โปร}}
'''รายชื่อตลาดหลักทรัพย์''' เป็นรายชื่อของ[[ตลาดหลักทรัพย์]]ทั่วโลก โดยตลาดหลักทรัพย์เป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังมี[[ตลาดอนุพันธ์]]และ[[ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า]]อีกด้วย{{TOCright}}
== ตลาดหลักทรัพย์หลัก ==
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 20 อันดับแรก เรียงตาม[[มูลค่าตามราคาตลาด]] ของการจำหน่ายหุ้นของบริษัทภายในประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2015 (โดย [http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports รายงานรายเดือนโดยสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ])
ผู้ใช้นิรนาม