ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.|2497}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/084/2807.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{ม.ว.ม.}}
 
== อ้างอิง ==
58,604

การแก้ไข