เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์

พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร[1] เป็นอดีตเจ้ากรมการช่างทหารอากาศ อดีตที่ปรึกษากองทัพอากาศ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทเดินอากาศไทย และ หนึ่งในผู้เริ่มการบริษัท การบินไทย

พลอากาศโท
เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า ชาติชาย ชุณหะวัณ
ถัดไป เกษม จาติกวณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2449
เสียชีวิต พ.ศ. 2529
คู่สมรส ประนอม ลิมปสวัสดิ์

การทำงานแก้ไข

พล.อ.ท.เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ สำเร็การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ จากนั้นจึงกลับมารับราชการเป็นทหารอากาศในตำแหน่งประจำกรมอากาศยาน เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการช่างทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ[2] เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในปี พ.ศ. 2519[3] หลังการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้ถูกรัฐประหารอีกครั้งโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เช่นเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข