เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์

พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร[1] เป็นอดีตเจ้ากรมการช่างทหารอากาศ อดีตที่ปรึกษากองทัพอากาศ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทเดินอากาศไทย และ หนึ่งในผู้เริ่มการบริษัท การบินไทย

เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้าชาติชาย ชุณหะวัณ
ถัดไปเกษม จาติกวณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2449
เสียชีวิตพ.ศ. 2529
คู่สมรสประนอม ลิมปสวัสดิ์

การทำงาน แก้

พล.อ.ท.เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ สำเร็การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ จากนั้นจึงกลับมารับราชการเป็นทหารอากาศในตำแหน่งประจำกรมอากาศยาน เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการช่างทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ[2] เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในปี พ.ศ. 2519[3] หลังการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้ถูกรัฐประหารอีกครั้งโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เช่นเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ ๓๙ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐)
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-27. สืบค้นเมื่อ 2019-09-22.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๒๘๐๘, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๗