ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลักเกณฑ์โลปีตาล"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[Fileไฟล์:Hopital sin x by -0.5x.png|thumb|upright=1.5|ตัวอย่างของหลักเกณฑ์โลปีตาลของ {{math|1={{color|#ff8000|''f''(''x'')}} = {{color|#ff8000|sin(''x'')}}}} และ {{math|1={{color|#ff0000|''g''(''x'')}} = {{color|#ff0000|−0.5''x''}}}}: ฟังก์ชัน {{math|1={{color|#a00000|''h''(''x'')}} = {{color|#ff8000|''f''(''x'')}}/{{color|#ff0000|''g''(''x'')}}}} ไม่ได้กำหนดที่ {{math|1=''x'' = 0}} แต่สามารถทำให้สมบูรณ์เป็นฟังก์ชันต่อเนี่องในทั้งหมดของ {{math|'''R'''}} โดยกำหนดให้ {{math|1={{color|#a00000|''h''(0)}} = {{color|#0060ff|''f''′'(0)}}/{{color|#0000ff|''g''′'(0)}} = −2}}.]]
ใน[[แคลคูลัส]] '''หลักเกณฑ์โลปีตาล''' (l'Hôpital's rule) ใช้[[อนุพันธ์]]เพื่อช่วยในการคำนวณ[[ลิมิต (คณิตศาสตร์)|ลิมิต]]ที่อยู่ใน[[รูปแบบยังไม่กำหนด]] (indeterminate forms) หลักเกณฑ์นี้มักนำมาใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบยังไม่กำหนด เป็นรูปแบบกำหนด เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณลิมิต
 
391,072

การแก้ไข