ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อย่าว่าร้ายผู้อื่น"

ข้อความเพิ่มโดยไอพี (พิเศษ:Diff/6236018) โดยไม่มีความเห็นพ้อง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ข้อความเพิ่มโดยไอพี (พิเศษ:Diff/6236018) โดยไม่มีความเห็นพ้อง)
 
อย่าลืมว่าข้อความที่เขียนไปในวิกิพีเดีย เป็นข้อความที่เปิด ทุกคนสามารถอ่าน และเห็นได้ <u>การว่าร้ายผู้อื่นก็เหมือนกระจกสะท้อนตัวเรา ว่าเราเป็นคนอย่างไร</u>
 
ความเห็นตรงกัน
เพราะว่าหากคนที่ใช้แอบอ้างใช้ข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมถือว่าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์เพราะว่าหากคุณแก้ไขข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทางที่ผิดหรือการหลอกลวงคนที่เดือดร้อนคือตัวคนที่คุณแอบอ้างหรือแก้ไขข้อมูลเขาโดยที่เขาไม่ต้องการวิพิเดียก็ไม่ต้องการให้คนทำความผิดทุกเรื่องแม้ในโลกออนไลน์แต่สังคมเปิดกว้างแล้วย่อมส่งผลต่อเจ้าของเนื้อหาได้
 
== ความเห็นไม่ตรงกัน ==