ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8696592 สร้างโดย 2001:44C8:43A5:9CEB:8460:E243:F95A:FD60 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
{{รายการอ้างอิง}}
 
== หนังสือและบทความอ่านประกอบ ==
*[https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/238715/163151 ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. “การสืบราชบัลลังก์อังกฤษของราชวงศ์แฮโนเวอร์: มาตรการสุดท้ายในการยุติความขัดแย้งทางศาสนา.” ''วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร'' 32, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557): 73-106.]
* Fraser, Flora. ''Princesses: The Six Daughters of George III''. Knopf, 2005. {{en icon}}
* Plumb, J. H. ''The First Four Georges''. Revised ed. Hamlyn, 1974. {{en icon}}
* Redman, Alvin. ''The House of Hanover''. Coward-McCann, 1960. {{en icon}}
ผู้ใช้นิรนาม