ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เกาะในประเทศไทย"

* คือเกาะแม่น้ำหรือเกาะทะเลสาบ
(เพิ่มชื่อเกาะในจังหวัดศรีสะเกษ)
(* คือเกาะแม่น้ำหรือเกาะทะเลสาบ)
 
| list11 = [[เกาะวาเลนไทน์|วาเลนไทน์]]* • [[เกาะเขาหนาม|เขาหนาม]]* • [[เกาะดอยกู่|ดอยกู่]]* • [[เกาะพระบาทห้วยห้าง|พระบาทห้วยห้าง]]*
| group12 = [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
| list12 = [[เกาะดอนแพง|ดอนแพง]]* • [[เกาะดอนแกวกอง (แม่น้ำโขง)|ดอนแกวกอง (แม่น้ำโขง)]]* • [[เกาะดอยกู่ดอนหมากกะทัน (แม่น้ำโขง)|ดอยกู่ดอนหมากกะทัน (แม่น้ำโขง)]]* • [[เกาะหาดแห่ ธาตุพนม (แม่น้ำโขง)|หาดแห่ ธาตุพนม (แม่น้ำโขง)]]*
| group13 = [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| list13 = [[เกาะกระ|หมู่เกาะกระ]] ([[กระ]], [[กลาง]], [[เล็ก]]) • [[เกาะท่าไร่|ท่าไร่]] • [[เกาะน้อยใน|น้อยใน]] • [[เกาะน้อยนอก|น้อยนอก]] • [[เกาะน้อย (นครศรีธรรมราช)|น้อย]] • [[เกาะผี (นครศรีธรรมราช)|ผี]] • [[เกาะลอย (นครศรีธรรมราช)|ลอย]]
| group14 = [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| list14 = [[เกาะยมอุทยานสวรรค์|ยมอุทยานสวรรค์]]*
| group15 = [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
| list15 = [[เกาะเกร็ด|เกร็ด]]*
| list17 = [[เกาะทราย|ทราย]] • [[เกาะสะเดา|สะเดา]] • [[เกาะขี้นก|ขี้นก]] • [[เกาะสิงห์|สิงห์]] • [[เกาะทะลู|ทะลู]]
| group18 = [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| list18 = [[เกาะใหญ่มารีน่า|ใหญ่มารีน่า]]*
| group19 = [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| list19 = [[เกาะโลซิน|โลซิน]] • [[เกาะเล่าปี่|เล่าปี่]] • [[เกาะบาเละ|บาเละ]] • [[เกาะตู้|ตู้]]
| list21 = [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์|หมู่เกาะสุรินทร์]] ([[สุรินทร์เหนือ]], [[สุรินทร์ใต้]], [[รี]], [[ไข่]], [[กลาง]]) • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน|หมู่เกาะสิมิลัน]] ([[บอน]], [[บางู]], [[สิมิลัน]], [[ปายู]], [[ห้า]], [[เมียง]], [[ปาหยัน]], [[ปายัง]], [[หูยง]]) • [[เกาะนมสาว|นมสาว]] • [[เกาะเขาพิงกัน|เขาพิงกัน]] • [[เกาะตาปู|ตาปู]] • [[เกาะปันหยี|ปันหยี]] • [[เกาะยาวใหญ่|ยาวใหญ่]] • [[เกาะยาวน้อย|ยาวน้อย]]
| group22 = [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| list22 = [[นก (1)]]* • [[นก (2)]]* • [[นก (3)]]* • [[เกาะป้อย|ป้อย]]* • [[เกาะร้านไก่ (พัทลุง)|ร้านไก่]]* • [[เกาะเสือ|เสือ]]* • [[เกาะกระ (พัทลุง)|กระ]]* • [[เกาะมันแดง|มันแดง]]* • [[เกาะท้ายถ้ำคำ|ท้ายถ้ำคำ]]* • [[เกาะตาโส|ตาโส]]* • [[เกาะยายโส|ยายโส]]* • [[เกาะสี่เกาะห้า|สี่เกาะห้า]]* • [[เกาะโคบ|โคบ]]* • [[เกาะหมาก (พัทลุง)|หมาก]]* • [[เกาะเพ|เพ]]* • [[เกาะแกง|แกง]]* • [[เกาะนางคำ|นางคำ]]* • [[เกาะราบ|ราบ]]*
| group23 = [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]]
| list23 = [[เกาะภูเก็ต|ภูเก็ต]] • [[เกาะไม้ท่อน|ไม้ท่อน]] • [[เกาะมะพร้าว|มะพร้าว]] • [[เกาะสิเหร่|สิเหร่]]
| list26 = [[วัดมณีชลขัณฑ์|แก้ว]]* • [[เกาะหัวกรี|หัวกรี]]*† • [[พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)|พระตำหนักทะเลชุบศร]]*†
| group27 = [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| list27 = [[เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ|กลางน้ำห้วยน้ำคำ]]*
| group28 = [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
| list28 = [[เกาะดอนสวรรค์ใหญ่|ดอนสวรรค์ใหญ่]]* • [[เกาะดอนสวรรค์น้อยขาม|ดอนสวรรค์น้อยขาม]]* • [[เกาะดอนลังกา|ดอนลังกา]]*
| group29 = [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
| list29 = [[เกาะหนู (สงขลา)|หนู]] • [[เกาะแมว (สงขลา)|แมว]] • [[เกาะยอ|ยอ]]* • [[เกาะตำเหียง|ตำเหียง]]* • [[เกาะบรรทม|บรรทม]]* • [[เกาะขาม (สงขลา)|ขาม]]*
| group30 = [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
| list30 = [[อุทยานแห่งชาติตะรุเตา|ตะรูเตา]] • [[เกาะหลีเป๊ะ|หลีเป๊ะ]] • [[เกาะราวี|ราวี]] • [[เกาะอาดัง|อาดัง]] • [[เกาะเหล็ก|เหล็ก]] • [[เกาะเภตรา|เภตรา]] • [[ปรัสมานา]]
| list34 = [[ป่าคำชะโนด|คำชะโนด]]*
| group35 = [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| list35 = [[เกาะเทโพ|เทโพ]]* • [[เกาะคุ้งสำเภาวัดเกาะสวรรค์|คุ้งสำเภาวัดเกาะสวรรค์]]* • [[เกาะกลางหนองขุนหมา|กลางหนองขุนหมา]]*
| group36 = [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| list36 = [[เกาะดอนส้มโฮงหนอกวัว (แม่น้ำโขง)|ดอนส้มโฮงหนอกวัว (แม่น้ำโขง)]]* • [[เกาะภูกระแต|ภูกระแต]]* • [[เกาะดอนคำพวง|ดอนคำพวง]]* • [[เกาะภูกระแตดอนหาดวัดใต้|ภูกระแตหาดวัดใต้]]* • [[เกาะดอนวัดดอนธาตุ|วัดดอนธาตุ]]* • [[เกาะดอนตาดไฮ|ดอนตาดไฮ]]* • [[เกาะดอนตะนะ|ดอนตะนะ]]*
{{nowrap end}}
 
1,558

การแก้ไข