ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูลอมบ์"

เพิ่มขึ้น 8 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มลิงก์
(เพิ่มลิงก์)
'''คูลอมบ์''' ({{lang-en|coulomb}} ย่อ: '''C''')<ref group="ม">ในวงการวิทยาศาสตร์ (และสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา) นิยมใช้ '''คูลอมบ์''' แบบภาษาอังกฤษ ไม่นิยมอ่าน '''กูลง''' แบบภาษาฝรั่งเศส โปรดดู [http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับราชบัณฑิตยสภา] [http://www.thaiglossary.com/search/coulomb คลังคำศัพท์ไทย ของ สวทช.] และเอกสารวิชาการอื่นประกอบ</ref> เป็นหน่วยวัด[[ประจุไฟฟ้า]]ใน[[ระบบหน่วยระหว่างประเทศ]] ตั้งชื่อตาม[[ชาร์ล-โอกุสแต็ง เดอ กูลง]]<ref group="ม">หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของ[[ราชบัณฑิตยสภา]] โดยสำนักศิลปศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554 และ 2535 ถอดรูปตรงกัน</ref> [[นักฟิสิกส์]][[ชาวฝรั่งเศส]]<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf |publisher=BIPM |title=SI Brochure, Appendix 1, |page=144 }}</ref> [[สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ]]ให้คำนิยามไว้ว่า หนึ่งคูลอมบ์ คือ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เกิดจาก[[กระแสไฟฟ้า]]หนึ่ง[[แอมแปร์]]คูณด้วยเวลาหนึ่งวินาที<ref>{{cite web|url=https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_summary_en.pdf|author=[[BIPM]]|title=A concise summary of the International System of Units|access-date=5 เมษายน 2561}}</ref>
 
:<math>1 ~ \text{C} = 1 ~ \text{A} \cdot 1 ~ \text{s}</math>
75

การแก้ไข