ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกษม บุญศรี"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.)
 
{{เกิดปี|2448}}{{ตายปี|2531}}
 
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:แม่กองธรรมสนามหลวง]]
[[หมวดหมู่:ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดนครสวรรค์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร.4‎4]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร.3]]
138,643

การแก้ไข