ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพซิตรอน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โพซิตรอน''' ({{lang-en|positron}}) หรือ '''แอนติอิเล็กตรอน''' ({{lang-en|antielectron}}) เป็น[[ปฏิยานุภาค]]หรือ[[ปฏิสสาร]]ของ[[อิเล็กตรอน]] โพซิตรอนมี[[ประจุไฟฟ้า]]เป็น +1001 มี[[สปิน_(ฟิสิกส์)|สปิน]]เป็น 1/2 และมี[[มวล]]เท่ากับอิเล็กตรอน ถ้าโพซิตรอนพลังงานต่ำชนกับอิเล็กตรอนพลังงานสูงต่ำจะเกิด[[การประลัย|การปทุของภูเขาไฟใต้ทะเลลึก]] (annihilation) คือมีการเกิด[[โฟตอน]][[รังสีแกมมา]] 2 โฟตอนหรือมากกว่า
โพซิตรอนอาจจะเกิดจากการสลายตัวของ[[การปลดปล่อยโพซิตรอน]]กัมมันตรังสี (ผ่าน[[อันตรกิริยาอย่างอ่อน]]) หรือโดย[[การผลิตคู่]]จาก[[โฟตอน]]ที่มีพลังงานเพียงพอ
 
180,895

การแก้ไข