ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบรัฐสภา"

ย้อนการแก้ไขที่ 8505254 สร้างโดย 2001:44C8:44CA:7D1F:465:EC86:B855:BCC1 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8505254 สร้างโดย 2001:44C8:44CA:7D1F:465:EC86:B855:BCC1 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
การปกครองระบบรัฐสภา เป็นการปกครองที่เกิดขึ้นครั้งแรก ณ [[ประเทศอังกฤษ]]ในศตวรรษที 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการการช่วงชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาที่ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษจึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของรูปแบบรัฐบาลแบบนี้ รัฐสภาในประเทศอังกฤษสมัยนั้นถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยที่พระมหากษัตริย์ยังคงอำนาจเด็ดขาดอยู่ รัฐสภาอังกฤษขณะนั้นเป็นสภาที่รวมของชนชั้นต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่เป็นสามัญชนเข้าไปนั่งในรัฐสภาด้วย รัฐสภาจึงเป็นสถาบันทางการเมืองเพียงแห่งเดียวที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองได้ รัฐสภาจึงเป็นสถาบันของประชาชน ก็คือรัฐสภาได้เข้ามามีบทบาทควบคุมการใช้อำนาจของกษัตริย์รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีอีกด้วย
 
== ดูเพิ่มเติมเพิ่ม ==
* [[ระบบสภาเดี่ยว]]
* [[ระบบสองสภา]]
146,386

การแก้ไข