ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงท่าข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| area = 84.712 [[ตร.กม.]]<ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. [http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.''']</ref>
| district = [[เขตบางขุนเทียน|บางขุนเทียน]]
| population = 5558,831962 คน<ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง . กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''"รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน -ประจำปี จำนวนประชากรแยกรายอายุ'''พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php http:statTDD/views/stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_ageshowZoneData.php]?rcode=1021&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 1315 กุมภาพันธ์สิงหาคม 25592562.</ref>
| population_as_of = 25582561
| density = 659696.0603
| geocode = 102105
| postal_code = 10150
}}
 
'''แขวงท่าข้าม''' เป็นท้องที่ใน[[เขตบางขุนเทียน]] [[กรุงเทพมหานคร]] สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งเกษตรกรรม ป่าชายเลน และที่อยู่อาศัย
 
149,002

การแก้ไข