ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพรานกระต่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อำเภอพรานกระต่ายตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองตาก]] ([[จังหวัดตาก]]) และ[[อำเภอบ้านด่านลานหอย]] ([[จังหวัดสุโขทัย]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอคีรีมาศ]] ([[จังหวัดสุโขทัย]]) และ[[อำเภอลานกระบือ]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอไทรงาม]]และ[[อำเภอเมืองกำแพงเพชร]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอโกสัมพีนคร]] และ[[อำเภอเมืองตาก]] ([[จังหวัดตาก]])
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
166,310

การแก้ไข