ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงกักเสียดแทรก เพดานแข็งปุ่มเหงือก ก้อง"

หน้าใหม่: {{Infobox IPA|above=Voiced alveolo-palatal affricate|ipa symbol=dʑ|ipa symbol2=ɟʑ|ipa number=216|decimal1=677|imagefile=Voiced alveolo-palatal affricate (vector, no t...
(หน้าใหม่: {{Infobox IPA|above=Voiced alveolo-palatal affricate|ipa symbol=dʑ|ipa symbol2=ɟʑ|ipa number=216|decimal1=677|imagefile=Voiced alveolo-palatal affricate (vector, no t...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม