เสียงเปิด เพดานแข็ง

เสียงเปิด เพดานแข็ง (อังกฤษ: palatal approximant) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨j⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ j ในภาษาไทย เสียงนี้เขียนแทนด้วยตัวอักษร และ ในตำแหน่งพยัญชนะต้น ส่วนในตำแหน่งพยัญชนะท้ายเขียนแทนด้วย เท่านั้น ยกเว้นเมื่อเป็นเสียง [aj] จะสามารถใช้ และ แทนเสียงดังกล่าวได้

เสียงเปิด เพดานแข็ง
j
หมายเลขไอพีเอ153
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)j
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+006A
เอกซ์-แซมปาj
เคอร์เชินบอมj
ตัวอย่างเสียง