ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== วัยเยาว์ ==
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เกิดประสูติที่คุ้มรินแก้ว (เดิมชื่อคุ้มแจ่งหัวริน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2478 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]] ก่อนจะถูกส่งเข้าไปเรียนต่อที่[[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ขณะที่อายุได้ 12 ปี จวบจนอายุ 16 ปี ย้ายไปศึกษาที่[[เอดินบะระ|เมืองเอดินบะระ]] [[ประเทศสกอตแลนด์]] เป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงย้ายมาศึกษาต่อที่ College of Aeronautical and Automobile Engineering, Chelsea [[กรุงลอนดอน]] [[ประเทศอังกฤษ]] จนกลายเป็นวิศวกรการบิน และเป็นนักบินสมัครเล่น
 
สมรสกับ ชนิดา ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม "จุลละรัต")<ref>[http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''.]</ref> ในปี พ.ศ. 2521 มีบุตร 1 คน คือ [[สักก์ดนัย ณ เชียงใหม่]] (พ.ศ. 2521 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2553) [[สักก์ดนัย ณ เชียงใหม่|เจ้าสักก์ดนัย ณ เชียงใหม่]] ถึงแก่กรรมโดยไม่มีทายาท ปัจจุบัน เจ้าวงศ์สักก์ มีทายาทลูกหลาน (หลานลุง) คนสนิทคอยดูแล คือ เจ้าพงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ และเจ้าพันธุ์ปิติ ณ เชียงใหม่ (ทั้งสองท่านเป็นปนัดดาในพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐที่ปัจจุบันเป็นกรรมการในมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ,กรรมการมูลนิธิกู่เจ้านายฝ่ายเหนือและเคยถวายงานรับเสด็จรวมถึงถวายงานในพิธีบายศรีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ และเป็นผู้ร่วมดำเนินงานจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ ฯ )
49

การแก้ไข