ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(number was wrong)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = บ้านแฮด
| คำขวัญ = พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก
}}
'''อำเภอบ้านแฮด''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดขอนแก่น]] โดยเป็นอำเภอที่มีทั้ง[[ถนนมิตรภาพ]]และ[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ]]พาดผ่าน
 
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอบ้านไผ่]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบ้านแฮด''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[1 เมษายน]] ปีเดียวกัน<ref>[http://khonkaen.doae.go.th/banhad/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94.htm khonkaen.doae.go.th]</ref><ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=พิเศษ 9 ง|pages=64|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/009/64.PDF|date=22 มีนาคม 2538|language=}}</ref> และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอบ้านแฮด''' โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|date=24 สิงหาคม 2550|language=}}</ref>
 
== ที่ตั้ง ==
อำเภอบ้านแฮดตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านไผ่]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่และ[[อำเภอมัญจาคีรี]]
 
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอบ้านไผ่]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบ้านแฮด''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[1 เมษายน]] ปีเดียวกัน<ref>[http://khonkaen.doae.go.th/banhad/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94.htm khonkaen.doae.go.th]</ref><ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=พิเศษ 9 ง|pages=64|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/009/64.PDF|date=22 มีนาคม 2538|language=}}</ref> และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอบ้านแฮด''' โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|date=24 สิงหาคม 2550|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.tambon-nongsang.org/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง]
 
 
{{อำเภอจังหวัดขอนแก่น}}
57,755

การแก้ไข