ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีทูบี"

แก้ไขโรมันของชื่อสมาชิก 'อิลฮุน' และ 'ซ็องแจ'
(แก้ไขโรมันของชื่อสมาชิก 'อิลฮุน' และ 'ซ็องแจ')
|-
| อิลฮุน
| Ilhoon
| อิลฮุน
| 일훈
| จ็อง อิล-ฮุน
|-
| ซ็องแจ
| Sungjae
| ซ็องแจ
| 성재
| ยุก ซ็อง-แจ
ผู้ใช้นิรนาม