ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายบวก-ลบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
เครื่องหมายบวกหรือลบ('''±)''' คือ เครื่องหมายที่แสดงว่าจำนวนนั้นสามารถเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบได้ เช่น √49 = ±7 ดังนั้น √49 จะได้ 7 หรือ -7 และถ้า x² = 4 ดังนั้น x = ±2 หรือ 2 หรือ -2 ส่วนมากเครื่องหมายบวกหรือลบจะสามารถพบได้ในสมการที่มี √ และ ตัวแปรที่ถูกยกกำลังเป็นจำนวนคู่
 
ผู้ใช้นิรนาม