ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ความหมายอื่น|||กองทัพแดงพระพุทธบาท (แก้ความกำกวม)}}
[[File:Buddha-Footprint.jpeg|thumb|200px|พระพุทธบาทที่มีธรรมจักรและพระไตรรัตน์ ในศตวรรษที่ 1 ที่ [[แคว้นคันธาระ]]]]
'''พระพุทธบาท''' คือรอยประทับพระบาทของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] อาจเป็นรอยหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง พระพุทธบาทมีสองรูปแบบ คือ เป็นรอยประทับตามธรรมชาติ เช่นพบในหิน และอีกประเภทคือ พระพุทธบาทที่สร้างขึ้นมา<ref name=Stratton_301>{{cite book | title = Buddhist Sculpture of Northern Thailand | first = Carol | last = Stratton | isbn = 1-932476-09-1 | year = 2003 | page = 301 | publisher = Serindia Publications }}</ref> พระพุทธบาทตามธรรมชาตินั้นจริง ๆ แล้วไม่ใช่รอยประทับพระบาทที่แท้จริงของพระโคตมพุทธเจ้า แต่เป็นการจำลองหรือเป็นรูปแทน อาจถือได้ว่าเป็น[[เจดีย์]] (พระธาตุเจดีย์) และเป็นรูปเคารพยุคแรกและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์<ref name=Strong_087>{{cite book | title = Relics of the Buddha (Buddhisms: A Princeton University Press Series) | first = John S. | last = Strong | isbn = 0-691-11764-0 | publisher = [[Princeton University Press]] | year = 2004 | page = 87}}</ref>