ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|พระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง|พระนัดดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ|เจ้าสุคันธา สิโรรส}}
{{Infobox Person
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| name = เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุงเชียงใหม่
| ภาพimage = ไฟล์:ID_37706_14.jpg
| name = เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง
| caption =
| พระนาม = เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง <br> เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
| birth_name =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์มังราย|มังราย]] , [[ราชวงศ์ทิพย์จักร|ทิพย์จักร]]
| วันประสูติbirth_date = พ.ศ. 2456
| birth_place = [[เชียงตุง]] [[รัฐเชียงตุง]] ([[รัฐเจ้าฟ้าไทใหญ่|ในอารักขาของบริติช]])
| พิราลัยdeath_date = 15 มกราคม พ.ศ. 2546 (93 ปี)
| พระอิสริยยศ =
| death_place =[[จังหวัดเชียงใหม่]] [[ประเทศไทย]]
| ฐานันดรศักดิ์ = เจ้านาง
| residence =
| พระบิดา =[[เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง]]
| nationality =
| พระมารดา = เจ้านางบัวทิพย์หลวง
| known_for =
| พระชายา =
| employer =
| พระสวามี = [[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] <small>(2476−2534)</small>
| occupation =
| โอรส/ธิดา = เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่<br>เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่
| height =
| term =
| พระบิดาparents = [[เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง]]<br>เจ้านางบัวทิพย์หลวง
| พระสวามีspouse = [[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] <small>(2476−2534)</small>
| โอรส/ธิดาchildren = เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่<br>เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ <br>เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
[[ไฟล์:ID_37706_18.jpg|thumb|200px|งานสมรสของเจ้าอินทนนท์กับเจ้าสุคันธา]]
'''เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุงเชียงใหม่ ''' หรือ '''เจ้าสุคันธา(สกุลเดิม:เชียงใหม่เชียงตุง; ''' (พ.ศ. 2456 −15 มกราคม พ.ศ. 2546) เป็นพระธิดาใน[[เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง]] เจ้าผู้ครองนครเชียงตุงที่ 40 ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง ต่อมาเจ้านางสุคันธาได้เษกธาสมรสกับ[[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] พระโอรสของ[[เจ้าแก้วนวรัฐ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนสุดท้าย ประดุจสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง[[เชียงตุง]]-[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
 
== ประวัติ ==
 
=== สมรส ===
เจ้าสุคันธาได้รับการสู่ขอจาก[[เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่]] พระโอรสของ[[เจ้าแก้วนวรัฐ]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยที่ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลังจากหมั้นได้แปดเดือนก็เษกสมรสกัน<ref name= "เอ็มไทย"/> ณ หอคำเชียงตุง โดยมีเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงและเจ้านางปทุมมาเทวีทรงเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยทั้งมีข้าหลวงอังกฤษผู้กำกับราชการนครเชียงตุงร่วมเป็นเกียรติในงาน<ref name= "ศิลปะ"/> หลังเษกสมรสได้สิบวันได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยมี[[เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ|เจ้าฟ้าพรหมลือ]]กับเจ้านางบุญยวง (พระชายาของเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง) มาส่ง<ref name= "เอ็มไทย"/> โดยเจ้าสุคันธามีโอรสธิดาลูกกับเจ้าอินทนนท์ 5 องค์คน ได้แก่
# เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่
# เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่
 
=== เสียชีวิต ===
เจ้าสุคันธาพิราลัยเสียชีวิตด้วยพระโรคชรา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 93 ปี พระศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่[[วัดเจดีย์หลวง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]], [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]], [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]พระราชทานพวงมาลา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตร 5 ชุด พร้อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนกิจสถานสันกู่เหล็กเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2546<ref name= "ศิลปะ"/>
 
== อ้างอิง ==