ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุดทิศหลัก"

เพิ่มขึ้น 84 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่มีอะไรร)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''จุดทิศหลัก''' หมายถึง[[ทิศทาง]]ทาง[[ภูมิศาสตร์]]ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ [[ทิศเหนือ]] (น., N) [[ทิศตะวันออก]] (ต.อ., E) [[ทิศใต้]] (ต., S) และ[[ทิศตะวันตก]] (ต.ต., W) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ''ทิศทั้งสี่'' หรือ ''สี่ทิศ'' โดยแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ทำ[[มุมฉาก]]กับแนวทิศเหนือ-ใต้ และทิศตะวันออกหมุนไป[[ตามเข็มนาฬิกา]]จากทิศเหนือ และยังมี '''จุดทิศรอง''' คือทิศที่อยู่ระหว่างจุดทิศหลักเป็นแนวเฉียง 45 [[องศา]] อันได้แก่ [[ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ]] (ต.อ.น., NE) [[ทิศตะวันออกเฉียงใต้]] (ต.อ.ต., SE) [[ทิศตะวันตกเฉียงใต้]] (ต.ต.ต., SW) และ[[ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ]] (ต.ต.น., NW) ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ''ทิศทั้งแปด'' หรือ ''แปดทิศ'' นอกจากนี้ยังสามารถมีทิศย่อย ๆ ลงไปอีกก็ได้
 
หากผู้สังเกตการณ์บนพื้นผิว[[โลก]]ยืนตรงหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลังของเขาจะเป็นทิศใต้ ด้านขวาก็จะเป็นทิศตะวันออก และด้านซ้ายก็จะเป็นทิศตะวันตก เครื่องมือกำหนดพิกัดต่าง ๆ บนโลก มักทำงานโดยมองหาทิศเหนือเป็นหลักก่อน ถึงแม้ว่าทิศอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าหากเชื่อถือได้
 
== จุดทิศหลักในวัฒนธรรมต่าง ๆ ==
 
ทิศที่มีทิศเฉียงอีกสองประเภทคือ ทิศทั้งหกตามตำราทางพุทธศาสนา (ทิศทั้งสี่ รวมกับ ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง) และทิศทั้งสิบตามตำราทางพุทธศาสนา (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง) ทิศน้อยใหญ่ดังกล่าว เดิมที คงเรียกแต่ว่า เป็นทิศตรงหรือทิศเฉียงเท่านั้น กว่านั้นต่อมา จึงกำหนดชื่อ ซ้าย ขวา และแนวที่เป็นกำหนดนัดหมายต่อกันมากขึ้นตามลักษณะ[[ภูมิประเทศ]]และ[[ดาราศาสตร์]]
 
ทิศที่อยู่ติดกันจะทำมุม90องศา
 
== อ้างอิง ==
175,154

การแก้ไข